ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิด TSU Shop & Souvenir  พร้อมสรรพอุปกรณ์นิสิตและของที่ระลึก

ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิด TSU Shop & Souvenir พร้อมสรรพอุปกรณ์นิสิตและของที่ระลึก

8 ก.ค. 65 593
 
     วันนี้ (8 กรกฎาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิด TSU Shop & Souvenir พื้นที่จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ เครื่องแบบและของใช้สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พร้อมของที่ระลึกหลากหลายมีให้เลือกพร้อมสรรพ ณ ชั้น 1 อาคาร 18 (วศ มศว มทษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สำหรับร้าน TSU Shop & Souvenir เป็นร้านสวัสดิการดำเนินงานโดยฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของนิสิต ได้แก่ ชุดเครื่องแบบนิสิต ชุดพละ ชุดครุย ที่ถูกต้องตามแบบของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และจำหน่ายของที่ระลึก เปิดร้านเวลา 08.00-17.00 วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-2246-4916