"Last night Luxury ที่แห่งนี้แค่มีเธอ" รับน้องใหม่ ม.ทักษิณ พร้อมคอนเสิร์ต Big D Gerrard

23 ก.ค. 65 367
     วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน “ Last night Luxury ที่แห่งนี้แค่มีเธอ ” ซึ่งองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการ “ #LastnightLuxury ที่แห่งนี้แค่มีเธอ ” ในระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และเพื่ออํานวย ความสะดวกให้กับกลุ่มผู้นําในแต่ละสโมสรนิสิตในการจัดกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ สร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง และความประทับใจให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่เวลา 19.00 น. พร้อมร่วมสนุกกับการแสดงคอนเสิร์ต Big D Gerrard ในงาน Last night Luxury ที่แห่งนี้แค่มีเธอ ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา