มหาวิทยาลัยทักษิณรับมอบเป็นเจ้าภาพจัดงาน WUNCA42 ในเดือนมกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณรับมอบเป็นเจ้าภาพจัดงาน WUNCA42 ในเดือนมกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

3 ส.ค. 65 623
โดย อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41” (Workshop on UniNet and Computer Application: 41st WUNCA) 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อรับมอบเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 (WUNCA42) จะจัดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง