งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิธีการทางการทูตและมารยาทสากลสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ

งานวิเทศสัมพันธ์ ม.ทักษิณ จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิธีการทางการทูตและมารยาทสากลสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ

23 ก.ย. 65 142

     

      วันนี้ (23 ก.ย.65) 08.30 น. งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิธีการทางการทูตและมารยาทสากลสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณที่เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม LAGUNA GRAND HOTEL&SPA สงขลา

     สำหรับการจัดโครงการอบรมเพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย และสร้างความประทับใจต่ออาคันตุกะต่างประเทศ อันก่อให้เกิดการยอมรับและตอบสนองต่อผลประโยชน์อันดีต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้งทีมบรรยาย นำโดยนายดนัย การพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิธีการทูตกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ในหัวข้อ พิธีการทางการทูตและธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูต ในการรับรองแขกต่างประเทศและมารยาทสากล และการสาธิตฝึกปฏิบัติการร่วมงานเลี้ยงรับรองและมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก

      รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวปิดโครงการและมอบของที่ระลึก