สํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จัดกิจกรรม "สุข สนุก เรียนท้องทุ่ง วิถีการดํานา"

สํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จัดกิจกรรม "สุข สนุก เรียนท้องทุ่ง วิถีการดํานา"

2 พ.ย. 65 318

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา สํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน จัดกิจกรรม “สุข สนุก เรียนท้องทุ่ง วิถีการดํานา” ให้แก่น้อง ๆ ช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งมีกิจกรรมเรียนรู้วิถีการทํานา “ปักดํากล้า” ตะลุยทุ่งจับปลา เล่นน้ำสไลเดอร์ดิน เรียนรู้การหุงข้าวหม้อดิน เรียนรู้การทิ่มข้าวหม้าวและทําซูซิข้าวพื้นบ้าน ณ แปลงนา แหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง ณ สํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขอบคุณภาพและข่าวจาก : สํานักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน (สสช.)