มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะ Atma Jaya Catholic University of Indonesia (AJCUI) เจรจากิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ การทำวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะ Atma Jaya Catholic University of Indonesia (AJCUI) เจรจากิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ การทำวิจัย

10 มี.ค. 66 380

 วันที่ 9 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับคณะจาก Atma Jaya Catholic University of Indonesia (AJCUI) นำโดย Mr. Adre Zaif Rachman หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ

     ซึ่งมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยทักษิณโดยมีผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ
ในการมาเยือนครั้งนี้ มีการเจรจากิจกรรมความร่วมมือที่จะทำร่วมกันในอนาคต ทางด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย์ การทำวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ กับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ