นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย Indonesia Arts&Culture Scholarship 2023 (IACS)

นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย Indonesia Arts&Culture Scholarship 2023 (IACS)

22 พ.ค. 66 530

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยพร สุขผ่อง นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย Indonesia Arts &Culture Scholarship 2023 (IACS) ณ Ayodya Pala DKI Jakarta Art Academy 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2566

     ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลจากรัฐบาลอินโดนีเซีย สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และจะร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศ จากเอเชีย และยุโรป