ขอแสดงความยินดีกับทีม Palm Packaging คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021

ขอแสดงความยินดีกับทีม Palm Packaging คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021

20 พ.ย. 64 299
     ขอแสดงความยินดีกับทีม Palm Packaging นวัตกรชุมชนภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021 ได้แก่
1. นายชนาธิป หวังปาน
2.นายณรงค์ชัย สังแก้ว
3.นายธนากร เกตึสุวรรณ
4.นายณัฐวุฒิ สายแก้ว
5.นายธวชิน สุขแก้ว
6.นายธีระพัฒน์ เรืองมี
7.นายฤทธิพร วงศ์อินทรัตน์