เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำยางอัตโนมัติพร้อมแอปพลิเคชันคำนวณรายได้บนสมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผลงานนิสิต ม.ทักษิณ

เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำยางอัตโนมัติพร้อมแอปพลิเคชันคำนวณรายได้บนสมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผลงานนิสิต ม.ทักษิณ

17 ม.ค. 65 2457
     นิสิตครูวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้คิดค้นผลงาน เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางอัตโนมัติ พร้อมแอปพลิเคชันคำนวณรายได้บนสมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16 ได้รับรางวัลระดับดี โดยนิสิตที่คิดค้นผลงานประกอบด้วย นายเมธัส สุทธิการ นางสาวนุศญา ลีนะธรรม นายชยานันท์ ชบาพฤกษ์ นายอรรถพล แก้วร่มไทร โดยมีอาจารย์ ดร.จิราพร ช่อมณี และนายศุภกร กตาธิการกุล เป็นที่ปรึกษา
     นายชยานันท์ ชบาพฤกษ์ ตัวแทนของกลุ่มนิสิตผู้ประดิษฐ์ผลงาน ให้ข้อมูลว่า ก่อนอื่นเลยครับกว่าจะเป็นตัวผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ ไม่ใช่แค่เราสร้างผลงานวิจัยนวัตกรรมของเราแล้วนำไปใช้ในชุมชน แต่เป็นการที่เราได้สืบเสาะปัญหาที่ผู้คนชุมชนพบเจอ อีกทั้งด้วยตัวของผมเองก็เป็นลูกเกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงทราบถึงสาเหตุของปัญหานั้นดีว่า ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่มีผลต่อปริมาณรายได้ที่รับ คือ เนื้อยาง ซึ่งการหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งวิธีในปัจจุบันทั้งการอบไมโครเวฟ การอบovernight ย่อมมีข้อจำกัดมากมาย ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ระยะเวลา ซึ่งจากข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ทีมของพวกเรานะครับได้คิดค้นตัวผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ออกมาซึ่งเป็นนวัตกรรมการสร้างชุดอุปกรตรวจสอบน้ำหนักน้ำยางสด พร้อมแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นเนื้อยางแห้งและรายได้ โดยเป็นการวิเคราะห์ที่อาศัยหลักการความสัมพันธ์ของความหนาแน่นและเปอร์เซ็นเนื้อยางแห้งจากการวิเคราะห์ผ่านน้ำยางสด ที่ได้มาจากการเจือจางความเข้มข้นของน้ำยางสด เพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นก็แบ่งตัวอย่างน้ำยางเป็น 2 เทคนิค โดยเทคนิคแรก คือการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งด้วยการอบไมโครเวฟ และเทคนิคที่สอง จะเป็นวิธีการหาความหนาแน่นของน้ำยางโดยใช้สมการ โรล เท่ากับ เอ็มส่วนวี ซึ่งจะเป็นการควบคุมปริมาตรให้คงที่ทุกความเข้มข้น หลังจากนั้นจึงสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถคำนวณราคาได้แบบเรียลไทม์บนมือถือด้วยแอปพลิเคชันน้ำยางพารวย มีทั้งการวัดที่แม่นยำและความถูกต้องในเวลา 1 นาที พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ใช้ได้ทุกที่ ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สามารถทำงานได้โดยไม่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
     ซึ่งจากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า พวกเรานิสิตครูมหาวิทยาลัยทักษิณ ครู4ปีรุ่นแรก ครูแห่งยุค future of Education ได้แสดงศักยภาพให้เห็นว่า คุณครูสามารถ บูรณาการ คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ออกมาเป็นผลงานนวัตกรรม การพัฒนาการศึกษา เริ่มพัฒนา ตั้งแต่ตัวครูผู้สอน ซึ่งครูสามารถเป็นตัวเชื่อมทั้งภาคส่วนเกษตรกร เทคโนโลยี นวัตกรรม ความทันสมัยเข้าร่วมด้วยกัน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ว่า มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม สุดท้ายนี้ คิดถึงครูวิทย์ คิดถึง ม.ทักษิณ ของเรา ครูนวัตกร ขอบคุณครับ
      ผลงานเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางอัตโนมัติ พร้อมแอปพลิเคชันคำนวณรายได้บนสมาร์ทโฟน สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา มีความเที่ยงตรง และสามารถช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางคำนวณรายได้จากการจำหน่ายน้ำยางได้อย่างรวดเร็ว ผลงานชิ้นนี้ยังมีราคาถูก และพกติดตัวได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงมีสมาร์ทโฟนและติดตั้งแอปพลิเคชั่น “น้ำยางพารวย” ก็สามารถใช้งานทันที..