ขอแสดงความยินดี ทีมนักกีฬาเปตอง ม.ทักษิณ ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ขอแสดงความยินดี ทีมนักกีฬาเปตอง ม.ทักษิณ ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"

8 ก.พ. 65 345
     มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาชมรมเปตองที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4 “ระนองเกมส์” ณ จังหวัดระนอง และได้เป็นตัวแทนภาค4 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยทีมเปตอง ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ เปตองทีมหญิง
อส.ทพ.หญิง วัลวิภา ดารารัตน์
น.ส.พิกุล ชูทอง ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา
2. รางวัลชนะเลิศ เปตองคู่ผสม
น.ส.สุรางคนา รอดขวัญ
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดตรัง
3. รางวัลชนะเลิศ เปตองเดี่ยวหญิง
น.ส.ธิติยา คงเบื่อ
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง