ขอแสดงความยินดีนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้ร่วมจัดแสดงผลงานระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้ร่วมจัดแสดงผลงานระดับชาติ

24 ก.พ. 65 213
     นายวรินทร สุขเกษม นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศึกษา ได้ร่วมแสดงผลงานระดับชาติ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร