ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

15 มี.ค. 65 759
     ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรม NAVANURAK TIKTOK เสน่ห์ของงาน CRAFT & CULTURE & NATURE

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ทีม Pupe นำโดย นางสาวนุชรีย์ บัวนาค นางสาวยุวดี สาหง่อย และ นายธนาธิป แก้วถาวร นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัล TikTok POPULAR VOTE ครั้งที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท จากเข้าร่วมกิจกรรม NAVANURAK TIKTOK เสน่ห์ของงาน CRAFT & CULTURE & NATURE  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา