ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

15 มี.ค. 65 784
     ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรมการแข่งขัน Community Innovation Seed Contest มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทีม YOLO นำโดย นางสาวพิมพ์ผกา เพชรสมทอง และ นางสาวพัชริตา เดชคงแก้ว นิสิตสาขาการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากนวัตกรรม Cocogen jelly เงินรางวัล 1,500 บาท จากกิจกรรมการแข่งขัน Community Innovation Seed Contest มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา