ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

18 มี.ค. 65 1223
     ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาขวิชาการตลาดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัลในการประกวด #สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง
     นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลในการประกวด #สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง รางวัลรีวิวสุดปัง ได้แก่  ทีม I Just Wanna be นำโดย นางสาวกัญญารัตน์ แก้วสมหนู,นางสาวชลิดา ผุดสวัสดิ์ และนางสาวจัสมิน หวันอิ และอีกรางวัลชมเชย ทีม Peas in a Pod Team นำโดยนายศิรสิทธิ์ หนูทิพย์ และนางสาวจันทปกา บุญเต็ม โดยมีอาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา