ม.ทักษิณ เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ กัญชา เพื่อประชาชน

ม.ทักษิณ เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ กัญชา เพื่อประชาชน

1 เม.ย. 65 375
    วันนี้ (1 เมษายน 2565) มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับนายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พร้อมผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
    โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายน –1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งจะมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยงานดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมจากพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา กว่า 1,000 คน