ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

7 เม.ย. 65 220
     ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูบแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านเพจ WE TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 7 เมษายน 2565 
     เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างนิสิตและมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรม การกล่าวให้โอวาทนิสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดี อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง การกล่าวอวยพรนิสิต จากคณบดีทุกคณะ ในการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในอีกขั้นหนึ่งกับช่วงวัยทำงานของว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคน
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวอำลาคณาจารย์และสถาบัน โดยตัวแทนนิสิต อดีตนายกองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2563 และประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2563-2564 การบรรยาย พิเศษ เรื่อง “บัณฑิต TSU ชีวิตต้อง Move On” โดย อาจารย์โสภณ คงเทศ อาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ฝ่ายกิจการนิสิตพบว่าที่บัณฑิต เพื่อชี้แจงการดำเนินการด้านหลักสูตรนอกชั้นเรียน หอพัก และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีนิสิตให้ความสนใจและเข้าร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลผ่านกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก