ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

8 เม.ย. 65 1565
     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.อับดุลฮากิม มะดีเยาะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย ชื่อผลงาน ประเมินการจัดการทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขของประเทศกลุ่มอาเซียนช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีวิเคราะห์ TOPSIS ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 รูปแบบ ONLINE ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสังคมยุค Next Normal”