สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง

สถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง "ขึ้นเบญจาสรงน้ําสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา"

12 เม.ย. 65 162
 
     วันนี้ (12 เมษายน 2565) สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ําสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย สำหรับการเปิดงานในครั้งนี้ นายเทิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษา อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเปิดงานโดยการตีโพน โดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร และสรงน้ําสามสมเด็จเจ้าฯพร้อมรับฟังการบรรยายความรู้ประเพณีวันว่าง โดย อาจารย์บุญเลิศ จันทระ