เตรียมพบกับงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์

เตรียมพบกับงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ "กัญชา เพื่อประชาชน" ณ จังหวัดพัทลุง

20 เม.ย. 65 1222
     เตรียมจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 “กัญชา เพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
     วันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 “กัญชา เพื่อประชาชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 
     สำหรับการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเขตสุขภาพที่ 12 (โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง) จังหวัดพัทลุง และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชา กัญชง แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ สนับสนุนส่งเสริมการใช้กัญชาในทางการแพทย์และสุขภาพอย่างปลอดภัยรวมถึงการนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ ภายในงานจะมีกิจกรรมพิธีเปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และปฐกถาพิเศษหัวข้อ “กัญชากัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับภาค มหกรรมกัญชากัญชง ประกอบด้วย บูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคเอกชน บูธอาหารกัญชาหลากหลายเมนู บูธผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพผสมกัญชา ลานกิจกรรมสาธิต/ฝึกปฏิบัติการ ถือเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของผู้เข้าร่วมงาน และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย
     นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า งานมหกรรมกัญชาครั้งนี้จัดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เพราะถ้ามองทุกมิติจะเห็นได้ว่ากัญชาสามารถสร้างสุข และสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน ได้ดังนี้ สุขที่ 1 คือสุขภาพ งานวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันแล้วว่า กัญชามีประโยชน์ต่อการแพทย์อย่างมาก ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อบรรเทาอาการความเจ็บป่วย ก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขที่มากขึ้น ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในงานนี้มีการให้บริการคลินิกทางการแพทย์ ผู้ป่วยหรือผู้สนใจท่านใด อยากเข้าถึงบริการ สามารถมาร่วมงานเพื่อขอรับการรักษาโรคโดยใช้กัญชาทางการแพทย์ หรืออาจขอคำปรึกษาจากทีมแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยในงานได้เลย สุขที่ 2 สุขกาย ปัจจุบันกัญชามีการเปิดกว้างเรื่องการปลูกกัญชามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่รัฐบาลได้ปลดล็อกให้นำส่วนประกอบจากกัญชา กัญชง มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายได้ ซึ่งมีตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนในหลายแห่งของจังหวัดพัทลุงที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการปลดล็อก คือ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กัญชาเป็นยาเสพติดอีกต่อไป ประชาชนที่ต้องการปลูกจะสามารถมีช่องทางในการเพิ่มรายได้มากขึ้น ดังนั้นหากประชาชนสนใจอยากปลูกทั้งในส่วนกัญชาและกัญชง ก็สามารถมางานเพื่อได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ถึงขั้นตอนการปลูกดังกล่าว และเทคนิคการปลูกกัญชา กัญชงอย่างไรให้ได้คุณภาพและที่สำคัญกัญชาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรฐกิจให้มากขึ้น เพราะนอกจากการปลูกแล้ว สามารถนำกัญชาไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยในงานนี้มีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาให้คำปรึกษาในการแนะนำ การแปรรูปกัญชา เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร
     ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมงาน ตามกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19) ผู้เข้าร่วมงาน จะต้องแสดงหลักฐานการรับการฉีดวัคซีน โควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือ แสดงผลตรวจ ATK ตรวจไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถรับการตรวจคัดกรอง ATK ได้ที่หน้างานอีกด้วย