ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

27 เม.ย. 65 690
 
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) หรือ TMVS ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (ลานอาศรมศิลปกรรมทักษิณ )  ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ กรุงเทพ นับเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันฯที่สามารถพลักดันมาตรฐานสู่ระดับสากล