สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา)

5 พ.ค. 65 108
 
     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้พระราชทาน จำนวน 1 แจกัน มอบให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายอำเภอ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องโถง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โอกาสนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน วางบนพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ฯ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โนรา) พุทธศักราช 2564 ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเข้ารับแจกันดอกไม้พระราชทาน ตามลำดับ

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา