นิทรรศการศิลปนิพนธ์

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "DOT ART THESIS EXHIBITION 2022" นำเสนอผลงานสร้างสรรค์นิสิต ม.ทักษิณ

5 พ.ค. 65 158
 
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ " DOT ART THESIS EXHIBITION 2022 " ของนิสิตหลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 16 คน ประกอบด้วยผลงานวิชาเอกจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Center อ.เมือง จ.สงขลา และขอเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 - 17.30 น. (เว้นวันจันทร์)

ภาพคณะศิลปกรรมศาสตร์