โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 4 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 4 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

9 พ.ค. 65 98
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 4 แห่ง โดยมีอาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมทีมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับสถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนามความร่วมมือ ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย
     1. Sri Prakash Educational Institutions (India)
     2. Guilin University of Aerospace Technology (China)
     3. Sevadal Mahila Mahavidyalaya, Nagpur (India)
     4. V M S Research Foundation (India)
 
     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มุ่งเน้นกระบวนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยบุคลากร นิสิต และนักเรียน จะมีการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การสร้างความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีต่อไป