อธิการบดีส่งมอบงานแก่ทีมบริหารชุดใหม่

อธิการบดีส่งมอบงานแก่ทีมบริหารชุดใหม่ "จากใจส่งใจเพื่อก้าวต่อไปมหาวิทยาลัยทักษิณ"

10 พ.ค. 65 237
 
     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม “จากใจส่งใจเพื่อก้าวต่อไปมหาวิทยาลัยทักษิณ” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งมอบและรับมอบภาระงาน ระหว่างทีมผู้บริหารชุดเก่าที่ครบวาระ และรับมอบภาระงานโดยทีมผู้บริหารชุดใหม่ โดยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง 2 ชุด ร่วมสักการะปู่เลียบ ณ ลานปู่เลียบ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลังจากนั้นผู้บริหารและบุคลากรพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “จากใจส่งใจเพื่อก้าวต่อไปมหาวิทยาลัยทักษิณ” โดย รศ. ดร. วิชัย ชำนิ อดีตอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดสรรให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และทีมผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมทั้งส่งมอบภาระงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทรัพย์สินที่มีอยู่ ภาระผูกพัน ภาระงานเร่งด่วน และการแต่งตั้งรักษาการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ การลงนามส่งมอบงาน และมอบของที่ระลึกให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายหลังจากส่งมอบภาระงานให้ทีมผู้บริหารชุดใหม่เสร็จเรียบร้อย บุคลากรจากหน่ายงานต่างๆ ได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการขอบคุณต่อทีมผู้บริหารชุดเก่าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง