ขอแสดงความยินกับ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินกับ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

12 พ.ค. 65 797
 
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564