ม.ทักษิณ  จัดฝึกอบรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและการจราจร ประจำปี 2565

ม.ทักษิณ จัดฝึกอบรมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและการจราจร ประจำปี 2565

12 พ.ค. 65 56
 
     วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันาและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและการจราจร ประจำปี 2565 โดยความร่วมมือกับบริษัทรักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิสเอส ที ที ทวีทรัพย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเผชิญเหตุฉุกเฉิน เมื่อเกิดอัคคีภัย และสร้างความรู้ ฝึกทักษะปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ประจำอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้น โดยคุณสมบูรณ์ จุลสุรางค์ และทีมวิทยากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสงขลา ส่วนภาคบ่าย การเรียนรู้ด้านกฎหมายและกฎจราจร โดย พันตํารวจโท จรัญ ชูจิตต์ รองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลา และ ร้อยตํารวจโท จตุพล แก้วแสงอ่อน รองสารวัตร จราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองสงขลาถ่ายทอดความรู้ และตอบข้อซักถาม ปิดท้ายด้วยกิจกรรมฝึกซ้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยคณะวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสงขลา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่ายงานต่างๆ กว่า 80 คน