ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กวินนาฏ เครือทอง นักเรียน ชั้น ม.4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กวินนาฏ เครือทอง นักเรียน ชั้น ม.4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

17 พ.ค. 65 271
 
     มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดี กับ น.ส. กวินนาฏ เครือทอง นักเรียน ชั้น ม.4/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันจักรยานประเภทไทม์ไทรอัล เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล ในงานสงขลาเกมส์ จักรยานถนน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 คัดเลือกภาค 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในนามตัวแทนเยาวชนจังหวัดพัทลุง สามารถผ่านการคัดเลือก ได้เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จ.พัทลุง ต่อไป