บรรยากาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาเขตสงขลา

บรรยากาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาเขตสงขลา

21 พ.ค. 65 256
 
     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับตัวแทนนิสิต จำนวน 20 คน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 โดยให้บริการอาหารทั้งไทยพุทธและมุสลิม ผลไม้ และเครื่องดื่มหลากหลายไว้คอยให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป