สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard

21 มิ.ย. 65 127
 
     สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้รับการประเมินผ่านการรับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard 1ใน 5 ของจังหวัดสงขลา ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นมาตรฐานของสถานที่จัดงานให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และได้รับการเกียรติ การตีพิมพ์แนะนำสถาบันฯ ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ มาตรฐาน Miceในหนังสือ Thailand & Asean Mice Venue standards 8th Edition Directory