กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บุคลากรวิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 1

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บุคลากรวิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 1

22 มิ.ย. 65 38
     วันนี้ (21 มิถุนายน 2565) สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บุคลากรวิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 1 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในวิทยาเขตพัทลุง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ และเพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน โดยแบ่งกลุ่มสีแต่ละหน่วยงาน แข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย, กีฬาเปตอง (ประเภททีมชาย), กีฬาเปตอง (ประเภททีมหญิง), กีฬาแชร์บอลหญิงและ กีฬาฮาเฮ กีฬาพื้นบ้าน 
     ณ โรงฝึกพละศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีผู้บริหาร รวมทั้งอาจารย์ บุคลากรในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม ในช่วงท้ายกิจกรรม ยังมีการมอบรางวัลที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาและจับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย