กิจกรรมรับน้องเข้าหอพักปาริชาต 1 และ ปาริชาต 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กิจกรรมรับน้องเข้าหอพักปาริชาต 1 และ ปาริชาต 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

25 มิ.ย. 65 188
 
     วันนี้ (25 มิ.ย 65) 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะนิสิต ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมไปถึงการดูแลในกิจกรรมรับน้องเข้าหอพักปาริชาต 1 และ ปาริชาต 2 ให้เป็นไปในความเรียบร้อย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา