มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ "TSU First meet 65"

4 ก.ค. 65 192
     วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “TSU First meet 65” ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมเริ่มด้วยขบวนธงเกียรติยศของผู้นำนิสิต สโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ เข้าสู่ห้องประชุม ประกอบด้วย
     - คณะวิทยาศาสตร์
     - คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
     - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์
     - คณะพยาบาลศาสตร์
     - คณะนิติศาสตร์
     - คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
     - คณะศึกษาศาสตร์ 
     ซึ่งเป็นคณะที่เปิดการเรียนการสอน หลังจากนั้นตามด้วยการแสดง “ถิ่นรัก ทักษิณ” โดยผู้นำเชียร์นิสิตและคฑากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พิธีเปิดกิจกรรม และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ปาริชาต
     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำเสนอในช่วง President Talk : ทางเธอ ทางฉัน ทางฝัน ทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ และร่วมผลักดันนิสิตสู่อนาคตด้วยการแสดงเจตจำนงร่วมกันสู่ The University of Glocalization โดยกล่าวว่า “ไม่มีช่วงเวลาและวันวัยใดในชีวิตจะมีอิสระเสรีและเป็นที่ที่เราสามารถปลดปล่อยพลังและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีพลังได้เท่ากับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ผมก็คาดหวังและปรารถนาจะให้น้องๆ นิสิตทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีคุณค่าในมหาวิทยาลัย และให้ใช้ความรู้และความรักเป็นหนทางไปสู่การแสวงหาให้สมค่ากับความเป็นปัญญาชนแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งวันนี้เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับพวกเราอย่างมากมาย
     มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนไว้อย่างเต็มที่เพื่อรองรับน้องๆ นิสิตใหม่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเรื่องการรักษาสุขภาพ การป้องกันโควิด-19 หรือการให้คำปรึกษาหรือการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดี การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องๆ ทุกคน สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือมหาลัยทักษิณ ได้สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถมาร่วมกันสร้างสรรค์ ร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันที่จะทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่สมค่ากับความเป็นปัญญาชนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำความรู้ไปสู่การบริการสังคมและการบริการชุมชนในอีกมุมด้วย ด้านหนึ่งหน้าที่หลักของพวกเราคือการเรียนหนังสือแต่ด้านหนึ่งในระหว่างที่เราเป็นนิสิตของมหาลัยทักษิณจะต้องเป็นนิสิตที่มีความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นที่ปรารถนาจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในมิติต่างๆ เช่นวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เราพูดถึงเรื่องการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ทุกคนมีความรู้เมื่อมีความรู้ก็สามารถเอาความรู้ระหว่างเรียนไปช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแบ่งปันสังคมในคณะเดียวกันในระหว่างที่เราลงไปในพื้นที่ลงไปเรียนรู้เราก็สามารถเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ชีวิตที่เราแสวงหาได้จากนอกชั้นเรียนก็จะเป็นอีกประเด็นนึงจะเป็นอีกช่วงวันวัยหนึ่งของชีวิตที่จะทำให้เกิดการเติมเต็มและเกิดการพัฒนาศักยภาพที่เต็มเปี่ยมแล้วสามารถทำให้เราออกไปเป็นบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเองกับคนที่เรารักหรือสิ่งที่คนที่คาดหวังหรือรอคอยความสำเร็จของพวกเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือเครือญาติของเราทุกคน ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยความสำเร็จของพวกเราอย่างมุ่งมั่น เพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ผมก็คาดหวังว่าเราจะใช้เวลาอันมีคุณค่าตลอดสี่ปีหลังจากนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ การเรียนรู้ การแบ่งปัน การร่วมกับเพื่อนทั้งที่ในวิชาเอกตัวเอง ทั้งอยู่ในหลักสูตรของตัวเอง ทั้งที่อยู่ในคณะที่ตนเองสังกัดรวมไปถึงการเรียนรู้เพื่อนข้ามวิทยาเขต วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง ก็เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทักษิณ เราสามารถข้ามเชื่อมโยงไปมาทำให้เกิดการปฏิบัติการ เกาะเกี่ยวกันเป็นเครือข่ายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก และเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะยั่งยืนแล้วก็ติดตัวพวกเราไปตลอดกาล อย่าลืมว่าปัญญาชนที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพเป็นคุณภาพแห่งมหาลัยทักษิณที่เราจะภาคภูมิใจ จงเก็บเกี่ยววันเวลานี้ไว้แล้วร่วมกันสร้างสรรค์ ร่วมกันปั้นแต่งความฝันของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเพื่อที่จะทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่าในอนาคต”