ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบแสดงผลงาน Demo Day โครงการ Startup Thailand League 2022 ทีม วัยรุ่นสมุนไพร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบแสดงผลงาน Demo Day โครงการ Startup Thailand League 2022 ทีม วัยรุ่นสมุนไพร

5 ก.ค. 65 614
 
     นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จากผลิตภัณฑ์น้ำมันกำจัดเชื้อราสมุนไพรสูตรรักษา สมาชิกทีม :
     1. นายณัฐวุฒิ อนันทชาต
     2. นายวัทน์สิริ แก้วเมือง
     3. นายสรายุทธ เกิดวัน
     4. นายสว่าง บัวทอง
     5. นายสุรพัศ เอี่ยมมหาคุณ
     โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี , อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล ซึ่งได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบแสดงผลงาน Demo Day ในงาน Startup Thailand League 2022 : Demo Day ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ในช่วงเดือนมิถุนาคม ที่ผ่านมา และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 25,000 บาท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดย สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
    - ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ICEI TSU
    - Facebook.com : ICEI TSU
    - Website : https://icei.tsu.ac.th/
    - Youtube : ICEI TSU
    - TIKTOK : @iceitsu