บัณฑิต ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิต ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

12 ก.ค. 65 229
 
     ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2565 บัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมรวม เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา