สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ได้ให้บริการสถานที่ในการจัดค่ายกิจกรรมเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ครั้งที่ 4

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ได้ให้บริการสถานที่ในการจัดค่ายกิจกรรมเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ครั้งที่ 4

18 ก.ค. 65 38
 
     สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้บริการสถานที่ในการจัดค่ายกิจกรรมเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ อาคารพาไลพัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565