คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

21 ก.ค. 65 111
 
     วันนี้ (20 กรกฎาคม 2565) เวลา 16.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด