โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสอบ  ระดับ A2-B1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสอบ ระดับ A2-B1

22 ก.ค. 65 357861
 
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสอบ ระดับ A2-B1 ได้แก่ เด็กหญิงปาณิสรา จันทร์แดง 2/2 เด็กชายคณิศร ศรีสุวิทยาภรณ์ 2/3 เด็กหญิงจิรฐา วรากรวรพงศ์ 2/2 นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสอบ ระดับ B2-C1 เด็กหญิงพรนภัส ตั้งติเวชกุล 2/2 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 6 ประจำปี 2566-2567 (1 ปีการศึกษา) ประเภททุนสมทบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ satit.tsu.ac.th/news_detial.php