อธิการบดี ม.ทักษิณ เปิดศูนย์เทคโนโลยีฯ และประมวลผล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

อธิการบดี ม.ทักษิณ เปิดศูนย์เทคโนโลยีฯ และประมวลผล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

26 ก.ค. 65 38
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์”ห้อง IT 112 ณ อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
     โดยมี นายอดิทัต บุญธิมา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย นายพัฒน์พงษ์ อิ่มจรูญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเป็นเลิศ สำนักงานการกีฬาแห่งชาติประเทศไทย จังหวัดระนอง ในนามเลขานุการสำนักเลขาธิการ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์ พร้อมด้วย อาจารย์อาจารี นาโค รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” กล่าวรายงาน