มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดสนามวันแรกของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดสนามวันแรกของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

1 ส.ค. 65 37
 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดสนามวันแรกของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” 2 ชนิดได้แก่ กีฬาเปตอง จัดการแข่งขันขึ้นระหว่าง วันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 65 ณ สนามเปตอง ด้านข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ กีฬาลีลาศ จัดการแข่งขันขึ้นระหว่าง วันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 65 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับและเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศ ในการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง