คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

3 ส.ค. 65 51
 
     วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 13.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด