อธิการบดี ม.ทักษิณ ม.ทักษิณ มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาจานร่อน (กีฬาสาธิต) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

อธิการบดี ม.ทักษิณ ม.ทักษิณ มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาจานร่อน (กีฬาสาธิต) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

10 ส.ค. 65 330
 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบเหรียญรางวัล แก่นักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาจานร่อน (กีฬาสาธิต) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งการแข่งขันกีฬาจานร่อน (กีฬาสาธิต) นักกีฬาจานร่อนสังกัดจังหวัดพัทลุงได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน