อธิการบดี ม.ทักษิณ ให้สัมภาษณ์ รายการพิราบคาบข่าวช่อง NBT SOUTH

อธิการบดี ม.ทักษิณ ให้สัมภาษณ์ รายการพิราบคาบข่าวช่อง NBT SOUTH

11 ส.ค. 65 333
 
     วันที่ 11 ส.ค.2565 เวลา 9.30 - 10.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายอารี ดิเรกกิจ หัวหน้าสำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มาให้สัมภาษณ์ รายการพิราบคาบข่าว ช่อง NBT SOUTH หรือ กล่องดิจิทัล ช่อง 11 หัวข้อ การแสดงวงดุริยางค์สากลฟิลฮาร์โมนิคแห่งสงขลา “ในความรำลึกถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ซึ่งจะจัดแสดง ฯ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565