มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน U2T for BCG Hackathon 2022 รอบภูมิภาค

มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน U2T for BCG Hackathon 2022 รอบภูมิภาค

12 ส.ค. 65 570
 

- เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
ด้านการเกษตรและอาหาร
ทีม Bambara Boom ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ชื่อโครงการ : เทมเป้ถั่วหรั่ง


ด้านสุขภาพและการแพทย์
ทีม PM TEAM ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ชื่อโครงการ : มาลัยปลอดสารพิษ


- เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ทีม ปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ชื่อโครงการ : การท่องเที่ยวชุมชนในแบบวิถีปาดัง