ขอแสดงความยินดีกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับอันดับ1 สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo)

ขอแสดงความยินดีกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับอันดับ1 สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo)

15 ส.ค. 65 501
 
     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับอันดับ1 สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 จัดการแข่งขันโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์