เปิดร้าน TSU Shop & Souvenir มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เปิดร้าน TSU Shop & Souvenir มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

15 ก.ย. 65 520
 
     วันที่ 15 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดร้าน TSU Shop & Souvenir วิทยาเขตพัทลุงวันแรก ให้เยี่ยมชมและบริการขายสินค้าภายในร้าน พร้อมมีกิจกรรมจับรางวัลผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดร้าน TSU Shop & Souvenir