ม.ทักษิณ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

ม.ทักษิณ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

15 ก.ย. 65 481
     ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณะ ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวิชาการ เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในวันที่ 13-14 กันยายน 2565 ณ สนามฟุตบอล โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดแสดงผลงานและความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน พร้อมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับภาควิชาการ ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมท่ามิหรำ ได้จัดกิจกรรม “อัยย๊ะ เด็กพัดลุง หรอยหนัด” พบกับชาวพัทลุงที่ประสบความสำเร็จจาก 5 สายงาน ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาจนไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ 
      1. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ : ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (สายงานราชการ)
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันฤทธิ์ดำ : รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (สายงานวิชาการ)
      3. นายชัยยงค์ คชพันธ์ : เจ้าของธุรกิจสวนเดอลอง (สายงานธุรกิจ)
      4. นางสาวสุขศิริ ฤทธิเดช : เจ้าของแบรนด์เคยนิคะ (สายงานอาชีพอิสระ)
      5. นายกอบศิษฏ์ สิทธิชัย : นักกีฬากระโดดสูง ทีมชาติไทย (สายงานด้านกีฬา)
     และกิจกรรมในภาคบ่าย มีการบรรยายหัวข้อ “ทำ Portfolio อย่างไร ให้โดนใจกรรมการ” โดย ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณและการบรรยายหัวข้อ “รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS” โดย นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง นักวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ