ม.ทักษิณ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single - use Plastic)

ม.ทักษิณ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single - use Plastic)

16 ก.ย. 65 115
     วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single - use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 60 แห่ง และร่วมงานมอบรางวัลผลการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน ASEAN Sustainable Enerey Week, Boilex Asia, Pumps and Valves Asia และ Thai Water Expo 2022 (THW)" ครั้งที่ 6 หรือ "งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย" ภายใต้แนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน้ำสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้จัดพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับเหรียญเงิน ชื่อโครงการ สื่อสร้างสรรค์ “คืน คง เพิ่ม” ปูสู่ทะเล