ม.ทักษิณ หารือการไฟฟ้าฯ เตรียมความพร้อมดำเนินงาน โครงการประหยัดพลังงาน

ม.ทักษิณ หารือการไฟฟ้าฯ เตรียมความพร้อมดำเนินงาน โครงการประหยัดพลังงาน

16 ก.ย. 65 107
 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา ร่วมประชุมและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการโครงการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ เกี่ยวกับประเด็นการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารกับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศกรรมและผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา