พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

21 ก.ย. 65 77
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563 
     เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.09 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนรวม 2,112 คน โดยแบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน 7 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 109 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,996 คน