โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (ปาริชาตน้อมวันทา ระลึกคุณอาจารย์)  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (ปาริชาตน้อมวันทา ระลึกคุณอาจารย์) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

29 ก.ย. 65 131

     โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (ปาริชาตน้อมวันทา ระลึกคุณอาจารย์) วันที่ 29 กันยายน 2565  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง บรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยความรัก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี